Zelená vize? Teď je potřeba víc než kdy jindy!

Zelená vize? Teď je potřeba víc než kdy jindy!

Ještě před pár týdny měl pojem udržitelnosti v našich úvahách souvislost výhradně s klimatickou změnou. Agrese Ruska vůči Ukrajině ale navždy změnila zaběhnutý život evropských i světových ekonomik. Klimatické plány Evropské unie jsou válečným konfliktem dost nabourány. Dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality, jak předpokládá Green Deal EU, půjde bez ruského plynu jen velmi obtížně. Nicméně potřeba ochrany přírody a zmírňování globálního oteplování stále trvá a je stejně naléhavá jako před ruskou agresí.

Tato situace se však paradoxně může stát akcelerátorem pokroku. Možná více než kdy jindy budou klíčovou roli hrát inovativní technologie a strategie, které pomohou zajistit energetickou bezpečnost, urychlí přechod ekonomik na obnovitelné zdroje a podpoří zavádění udržitelných výrobních procesů. Právě toto může být mimořádná příležitost pro začínající podnikatele a nové startupy. I nadále bude platit, že udržitelnost je podmínkou pro úspěšnou budoucnost byznysu.

Podle expertky na udržitelné strategie a poradenství Marie Zemanová ze společnosti COM.SE Consulting je potřeba systematický přístup. „Je třeba si uvědomit, že nestačí dát na produkt nálepku ‚green‘, že nestačí dělat nějaké sice dobré, ale pouze dílčí aktivity,“ říká s tím, že na podporu transformace ekonomik jsou připraveny obrovské prostředky v evropských fondech. „Pokud nechceme, aby tyto příležitosti využily jiné firmy, města, instituce, je třeba konat. Koncepčně, strategicky a smysluplně. Udržitelnost není jen módní trend nebo krátkodobá záležitost, je to změna fungování firem, která tu zůstane,“ pokračuje Marie Zemanová, podle níž firmy, které implementují komplexní strategii udržitelnosti do každodenního chodu firmy a procesu výroby, získají nespornou konkurenční výhodu a dosáhnou i zajímavé úspory nákladů.

 

Co nám chybí nejvíce?

Možná to není to úplně nejdůležitější, ale bez vzdělanosti, informovanosti a pozitivního nastavení společnosti k environmentálním otázkám se změny budou dělat těžko. Expertům v oblasti udržitelnosti poněkud chybí i jasný leadership českých politiků. K seriózní debatě vyzývá Alois Míka, Senior Energy expert v ČSOB Advisory. „Nikdo tady nevede seriózní debatu a osvětu, co se stane, když rezignujeme na změnu klimatu, a co to nakonec bude stát, a to i finančně. A z toho by mělo vzniknout široké povědomí a shoda, co potřebujeme udělat, co to bude a co to přinese,“ říká Alois Míka.

Podobný názor zastává i Pavel Petřek, Venture Partner v Tilia Impact Ventures. Podnikatelské příležitosti, které s sebou transformace přináší, vidí právě i v samotném zvyšování povědomí o tématu udržitelnosti. „S přechodem k udržitelnosti roste i míra fabulace o tom, co vlastně udržitelnost je. Tento tzv. greenwashing (a v poslední době i impactwashing) nálepkuje jako udržitelné produkty, které nejsou lepší než status quo, a je tak třeba jej minimalizovat, jinak se celý proces přechodu k udržitelnosti výrazně zpomaluje,“ míní Pavel Petřek.

 

Cesta k novému může vést přes staré

Kde konkrétně vidí odborníci díru na českém trhu a tím i příležitosti pro firmy a mladé startupy? Velkým tématem je a bude tzv. cirkulární ekonomika, která je považována za jeden z hnacích motorů inovací. Zjednodušeně řečeno, její podstatou je uzavírání materiálových cyklů a minimalizace odpadu. Jinými slovy: Produkty, které už dosloužily, lze rozebrat a použít jako surovinu pro další výrobu. Tímto směrem cílí i David Kneř, poradce segmentového řízení ČSOB mj. v oblasti udržitelnosti, který na českém trhu postrádá zejména inspirativní myšlenky v procesech komplexní modernizace starých výrobních přístupů. Za inspirativní považuje nápad Toyoty repasovat auta pro další zákazníky. „Nemusí to být rovnou celé auto, ale věřím, že životnost i menších spotřebičů, sportovních potřeb atd. může být výrazně prodloužena kvalitní opravou či renovací. Dříve existovalo mnoho opraven živených zejména nedostatkem zboží. Ve své podstatě to bylo velmi ekologické,“ říká David Kneř.

 

Poklady mohou být i odpady

Téma cirkulární ekonomiky a využitelnosti odpadů vyzdvihuje i Pavel Petřek. „Pořád je tu obrovský prostor v transformaci nejen jednotlivých podniků, ale celých regionů. Jsou tu už projekty jako odpadové tržiště Cyrkl, který pomáhá existujícím podnikům najít odbyt pro svůj odpad, ale věřím, že v budoucnu bude téma cirkulární ekonomiky klíčové už v samotné fázi plánování podniku. Podobně jako dávalo dříve smysl železnou huť postavit blízko uhelného dolu, příp. dnes továrnu na lithiové baterie poblíž Cínovce, tak i nové podniky budou vznikat tam, kde bude vhodný použitelný zdroj odpadu,“ vysvětluje Pavel Petřek.

Podle Marie Zemanové už české firmy často vědí, co je potřeba dělat, ale ne, jak toho dosáhnout. „Jako příklad mohu uvést stavebnictví. Množství odpadů je ohromné, přitom jak nám začínají docházet zdroje, tak ceny materiálu dramaticky rostou. Jak tedy třeba z běžného stavebního odpadu, tj. směsi starých a rozbitých cihel, betonu, sádrokartonu, kusů různě ošetřeného dřeva apod. udělat znovu použitelný materiál tak, aby splňoval všechny normy a záruky a také to vyšlo ekonomicky? A podobné příklady by se našly ve všech oborech. Je tady prostě opravdu veliký prostor pro inovace, nové postupy a technologie. A potřebujeme je rychle.“

Odpady mohou ale inspirovat i drobné podnikatele. Prostor nabízí tzv. fast-fashion, kdy oblečení končí v popelnici po prvním či druhém nošení. Potenciál má i zdokonalování nakládání s prošlými potravinami nebo zamyšlení nad skutečnou životaschopností elektrospotřebičů.

 

Jak poznat, co je opravdu ‚zelené‘?

Zapamatujte si pojem EU Taxonomie. Jde o katalog kritérií, jejichž splnění bude pro budoucí podnikání, respektive jeho financování, zásadní. Podle nich lze určit, které ekonomické činnosti a investice je možné považovat za ‚zelené‘, tedy plně environmentálně udržitelné. „Tím, jak některé firmy začnou postupně reportovat o udržitelnosti, měřit svoji uhlíkovou stopu, by se měla ve společnosti rozpoutat debata, co je udržitelné, jak přispět k ochraně životního prostředí a zmírnění globálního oteplování. Firmy, které nebudou dostatečně zohledňovat tzv. ESG (environmental, social, governance) faktory ve svém řízení, budou a již mají těžší přístup k získávání financování,“ vysvětluje Kateřina Hau, specialistka ČSOB na taxonomii.

 

Je evidentní, že udržitelnost a vše, co se pod tímto tématem skrývá, má a bude mít obrovský podnikatelský potenciál. Pokud hledáte ještě více inspirace pro startup, odborný názor či návrh řešení transformace vaší firmy, obraťte se na poradenské firmy, které se touto problematikou cíleně zabývají a usnadní vám celý proces.

Čím právě žijeme

Všechny články

akcelerační program pro tvůj start-up

Přihlaste se do 30.9.2024

Přihlas projekt

Praktické tipy a rady