Jak při podnikání neprodělat kalhoty aneb finanční plán

Jak při podnikání neprodělat kalhoty aneb finanční plán

Finanční plán je alfou a omegou každého podnikání. Je důležitý zejména pro vás, abyste věděli, zda se vám váš obchodní záměr vůbec vyplatí. Potřebovat ho ale budete i pro banku nebo investora – bez dobrého finančního plánu vám nikdo žádné peníze neposkytne. Máme pro vás několik tipů, jak kvalitní finanční plán sestavit.

V první řadě je důležité vyhradit si na přípravu finančního plánu dostatek času. Pravděpodobně ho budete potřebovat mnohem více, než si na začátku myslíte. Počítejte s tím a nechte si velkou časovou rezervu. Pokud vám čas zbude, můžete ho využít k jiným činnostem, ale jeho nedostatek ničím nenahradíte.

Nikde neplatí rčení cash is king (hotovost je král) více než u startupů, které rozjíždějí byznys s omezeným vstupním kapitálem. Hotovost je pro ně tudíž nejvíce omezujícím faktorem a nutnost pečlivého plánování příjmů a výdajů je pro ně klíčová. A právě proto je pravidelně aktualizovaný výkaz cash flow základem každého finančního plánování. „Finanční plán jako takový aktualizuji zhruba 1x za 3 měsíce, abych viděla jak predikce výdajů a příjmů odpovídá realitě. Hlídám si, aby nebyly překročené výdaje a pokud jsou, tak to musím reflektovat v dalších měsících anebo odebrat z rezervy,” říká Eva Andrle, CEO startupu Keyguru.

Zde si můžete stáhnout přehlednou tabulku, která vám s výkazem pomůže. Je potřeba v něm uvádět přímé i nepřímé výdaje, ideálně rozdělené podle způsobu využití, například na IT, marketing, obchod a provoz. Nesmí chybět vyčíslené příjmy vycházející z realistických předpokladů a zohledňujících cenotvorbu a velikost trhu. Je dobré si spočítat i kolik zákazníků budete potřebovat, aby byla firma zisková. „Ideální finanční plán by měl mít nejen rostoucí tržby, ale také rozvedené metriky, na kterých je růst tržeb závislý. Tedy nejen samotný počet zákazníků a tržby, ale také závislost růstu zákazníků na počtu obchodníků, lidí v marketingu nebo penězích vložených do reklamy,” vysvětluje Roman Nováček z Presto Ventures.

Pohled investorů a banky

Někteří investoři budou vyžadovat hned tři scénáře vývoje – realistický, optimistický a pesimistický. Připravte si je, hodit se můžou i vám. V každém případě musíte být schopni identifikovat rizika a mít plán pro případ, že vše nepoběží podle plánu. Dobře zdůvodnit musíte i optimistický scénář – co by se muselo stát, aby se stal reálným.

„Pro banku není rozhodující forma, ani grafické zpracování plánu. Důležitější je vědět, že příjemce úvěru si umí udělat vlastní scénáře a že bude nachystaný i na méně úspěšné začátky. Pokud má majitel optimistický i pesimistický scénář, znamená to, že je lépe připraven než ten, který vidí svůj sen pouze v růžových brýlích,” upozorňuje Petr Tomášek regionální ředitel SME ČSOB.

Pokud budete hledat investora a žádat o půjčku v bance buďte připraveni na to, že po vás banka bude chtít i uzavřené výkazy z minulého období, rozvahu a výsledovku. Investoři zase rádi uvidí, jaká je pravděpodobnost akceptace nabídek a jaké jsou, podle vás, rozumné náklady akvizice. Důležité je i uvést jak přesně s úvěrem nebo investicí naložíte a jaký to bude mít vliv na budoucí výnosy.

Na co si dát pozor

Především na finanční rezervu. Důležité je zůstat nohama na zemi i při vymýšlení optimistického scénáře. Všechna čísla by měla být vždy ukotvena v realitě. „V plánech jsou často popletené výnosy (rozhodující je okamžik vzniku pohledávky) s příjmy (rozhodující je okamžik platby) a náklady s výdaji. Není to špatně, když jsou to výnosy a náklady nebo příjmy a výdaje, ale jejich mix není z hlediska plánování ideální,” dodává Roman Nováček z Presto Ventures.

Zbytečné chyby ať již početní, nebo gramatické nikomu k úspěchu nepomůžou. Součástí každého plánu by měla být srozumitelná a přehledná grafika, která pomůže pochopit danou problematiku. Vyberte jeden styl a toho se držte.

A v neposlední řadě nezapomeňte uvést všechny relevantní náklady včetně vyčíslení vlastní práce. Jak ji určit radí Eva Andrle, CEO startupu Keyguru: „Pro valuaci samotného startupu jsme započítali lehce podhodnocené sazby vzhledem k našim pozicím a vynásobili jsme je časem, který jsme tomu věnovali. Já jsem vždy pracovala tak, jak bylo potřeba, většinou více než 8 hodin denně a vyplácela jsem si co nejmenší mzdu – pracuje se přeci na vlastním.“  U zaměstnanců počítejte s reálnými náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění.

Práce na finančním plánu vás bude stát hodně námahy a s tabulkou strávíte mnoho hodin. Ale to vše se vám mnohonásobně vrátí. Hned od začátku totiž budete vědět, jak na tom finančně skutečně jste, kdy a za jakých podmínek začnete vydělávat a kde vám případě zbytečně utíkají peníze. Budete stát nohama pevně na zemi a cesta k úspěchu vám bude jasnější. A navíc, pokud budete shánět investora, nebo finanční injekci banky, budete připraveni.

 

Slovníček pojmů

ROI je zkratka z anglického Return on investments, tedy návratnost investic. Jde o poměr čistého zisku k penězům investovaným a udává výnos v procentech z utracené částky

Výkaz cash flow neboli také peněžní tok je příjem nebo výdej peněžních prostředků, rozhodující je tedy okamžik platby. Cash flow za určité období představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období.

Rozvaha neboli bilance se obvykle zobrazuje v takzvané “T” formě, tedy v levé části jsou uvedena aktiva, v pravé části pasiva. Vždy musí být splněna základní bilanční rovnice, kdy aktiva se rovnají pasivům.

Výsledovka je výkaz zisků a ztrát za určité období. Ukazuje, jakého hospodářského výsledku firma dosáhla, a umožňuje jeho srovnání s minulým obdobím.

EBITDA je hrubý zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací. Z něj často vychází investoři při výpočtu hodnoty společnosti.

Likvidita vyjadřuje, jak rychle je firma schopna  splácet své krátkodobé závazky. V praxi se často používá ukazatel běžné likvidity (poměr oběžných aktiv a krátkodobých závazků) – ideálně by se měl pohybovat v rozmezí 1,5-2,5.

Čím právě žijeme

Všechny články

akcelerační program pro tvůj start-up

Přihlaste se do 30.9.2024

Přihlas projekt

Praktické tipy a rady